Thursday, August 5, 2010

Latihan Tatabahasa ( Format SPM )

LATIHAN 1
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
i). nama ii). bernama.
iii). menamai. iv). menamakan.
v). kenamaan. vi).ternama.
( 6 markah )
(b) Tulis perbualan di bawah dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan maksud asalnya.

Khairul : Ramai orang datang melihat pameran komputer yang diadakan di Dewan
Tengku Abdul Rahman, Ipoh.
Karim : Ya la ! Saya pun sempat juga ke sana pada hari Sabtu lalu. Banyak komputer
yang dijual di sana.
Rosnah : Nak buat “Mykad” pun boleh. Saman lalu lintas pun boleh disemak di sana.
Bayaran saman dipotong hingga 50%.
Khairul : Esok saya bercadang untuk pergi kali kedua. Saya nak beli bayangan komputer.
Jangan lupa pada majlis penutupan, minggu depan, ada cabutan bertuah.
Lumayan hadiahnya.
( 6 markah. )
( c ) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan keslahan-kesalahan itu dengan nenulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i). Pada hari Sabtu, minggu lepas saya pergi melihat pamiran komputer di dewan itu sambil melihat penunjukan silap mata.
ii). Kemalangan jalanraya itu melakukan di hadapan bangunan Lembaga Tabung Haji, Kuala Lumpur.
iii). Mereka mecat bangunan dua tingkat itu selama lima hari saja.

( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i). Meja yang dibuat dari kayu jati itu diimport dari Indonesia oleh Syarikat Perabot Bumiputera Sabak Bernam sejak dari tahun 1980-an.
ii). Minggu lepas kami mengunjungi ke rumah Karim terletak di kawasan pendalaman Sabah.
iii). Permaisuri menyiram bersama dayang-dayang di tasik yang terletak di taman bunga yang sungguh indah sangat itu.
( 6 markah )

( e ) Bina ayat daripada pribahasa yang diberi di bawah.
i). bagai aur dengan tebing.
ii). bagai isi dengan kuku.
iii). bagai biduk lalu, kiambang bertaut.
( 6 markah.)

Tuesday, May 4, 2010

Bahasa Melayu - Format SPM

Bahasa Melayu SPM terbahagi kepada dua (2) kertas. Bahasa Melayu Kertas 1 dan Bahasa Melayu kertas 2.
Bahasa Melayu Kertas 1 terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A merupakan Karangan Berpandu. Satu soalan sahaja ( mesti dijawab oleh calon SPM ). Kepanjangan karangan yang perlu dibuat untuk bahagian ini adalah antara 200 - 250 patah perkataan. Markah yang diperuntukkan untuk Bahagian A ini ialah 30 markah dan masa yang dicadangkan untuk calon menjawab soalan ini ialah 45 minit sahaja.
Bahasa Melayu Kertas 1, Bahagian B pula terdiri daripada lima ( 5 ) soalan. Pelajar dimestikan menjawab satu soalan sahaja daripada 5 soalan tersebut. Hal ini bermaksud, pelajar boleh memilih satu soalan yang mereka suka untuk dijawab. Markah yang diperuntukkan untuk bahagian ini ialah 100 markah dan masa yang diberi untuk menjawab bahagian ini ialah 1 jam 30 minit. Pada kebiasaannya Soalan 1 berkaitan dengan diri pelajar atau remaja, Soalan 2 berkaitan dengan keluarga, Soalan 3 berkaitan dengan isu negara, Soalan 4 berkaitan dengan isu antarabangsa dan Soalan 5 berkaitan dengan KOMSAS.
Bahasa Melayu Kertas 2 pula mengandungi 4 Soalan. Bahasa Melayu Kertas 2 ini perlu dijawab dalam masa dua jam tiga puluh minit. Markah yang diperuntukkan pula ialah 110 markah.
Soalan 1 ialah rumusan. Calon SPM dikehendaki merumus petikan karangan yang panjangnya lebih kurang 360 patah perkataan kepada 120 patah perkataan. Markah yang diperuntukkan untuk soalan 1 ini ialah 30 markah.
Soalan 2 pula ialah pemahaman. Soalan 2a merupakan pemahaman umum iaitu pemahaman daripada petikaan rumusan yang diberi dalam soalan 1. Calon SPM dikehendaki menjawab 3 solan sahaja daripada petikan tersebut. Markah yang diperuntukkan untuk soalan 2a ini ialah 9 markah. Soalan 2b pula merupakan soalan pemahaman daripada petikan cerpen atau petikan drama yang terkandung dalam Antologi Anak Laut atau Antalogi Kerusi. Soalan yang perlu dijawab oleh calon SPM ialah tiga ( 3 ). Markah yang diperuntukkan pula ialah sembilan (9) markah. Soalan 2c pula ialah pemhaman daripada petikan prosa klasik yang diambil daripada Antalogi Anak Laut atau Antalogi Kerusi.

Biodata Saya

Kamaruzzaman bin Daud
Guru Cemerlang Bahasa Melayu DG 44