Monday, January 30, 2012

SENARAI NAMA AJK PANITIA B. MELAYU 2012

PENASIHAT : Pn. Hajah Salehar Hj. Yaakop ( Pengetua Kanan SUA )
GURU KANAN MATA PELAJARAN : En. Ahmad bin Asmaran.
KETUA PANITIA : En. Kamaruzzaman bin Daud.
SETIAUSAHA : En. Mohd Amin bin Basri.
GURU-GURU B. MELAYU :-
1. En. Azman bin Ali.
2. Pn. Rohana bt. Mohd Shah.
3. En. Borhanuddin Hj Shafie.
4. Pn. Nor Khizan bt Dullah.
5. Pn. Nor Zaiti Ihtar bt Zaluli.
6. Pn. Zaliha bt Shariff
7. Pn. Masrah bt Rafii
8. Pn. Fardah bt Hj Lebar.
9. En. Hamsari b. Basri
10. En. Zamah Zair b. Awaluddin
11. En. Samsuddin Arshad.
12. En. Azan Azli b. Yaakop.
13. Pn. Fauziah bt. Kamarulzaman.
14. Pn. Salmah bt. Sobar.
15. Pn. Noor Zalina bt. Mohd Safri.
16. Pn. Marihan bt. Mohamad.

Saturday, January 28, 2012

B. MELAYU TING 4. RUMUSAN

Bahasa Melayu Tingkatan 4
Minggu 2 : Tahun 2012
Rumusan:
Latihan Menulis Pendahuluan
Latihan 1:
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan globalisasi terhadap pendidikan negara dan cara-cara mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latihan 2:
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor penglibatan remaja dengan permasalahan sosial dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 3:
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang strategi-strategi untuk meningkatkan industri buku di Malaysia dan kebaikannya kepada masyarakat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 4:
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentanlangkah-langkah untuk menjaga keselamatan negara dan kebaikannya untuk rakyat di negara ini. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 5 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang strategi untuk mengurangkan kemasukan pekerja asing dan impak pekerja asing kepada negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
Latihan 6 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentanglangkah-langkah menggalakkan pendermaan organ dan sebab-sebab berlakunya kerosakan organ. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 7 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentangsebab-sebab berlakunya kemalangan jalan raya dan cara-cara untuk mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latihan 8 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentangfaktor-faktor berlakunya projek perumahan terbengkalai dan kesannya terhadap negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latihan 9 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor meningkatnya kemalangan di jalan raya dan peranan ibu bapa membendung masalah ini daripada terus berlaku. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Latihan 10 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kaedah terbaik mengatasi jenayah ragut dan kesannya jika jenayah ini tidak dibendung. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Latihan 11 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab berlakunya gejala negatif dalam kalangan remaja dan kepentingan mewujudkan remaja bersifat positif. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latihan 12 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara mengatasi gejala buli dan halangan dalam mengatasi masalah yang wujud. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 pata kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 13 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kekangan doktor dalam memberikan perkhidmatan terbaik dan peranan pesakit membantu masalah yang wujud. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 14 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha mengurangkan pekerja asing dan implikasi negatif jika kawalan tidak dibuat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 15 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan pusat asuhan anak di tempat kerja dan masalah dengan adanya pusat tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Latihan 16 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentangpendekatan mengurangkan risiko bencana alam dan implikasi terhadap tindakan yang diambil. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latihan 17 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kaedah meningkatkan mutu kerja dan kekangan dalam mencapai hasrat tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 18 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang harapan wanita yang bekerja terhadap keluarga dan tujuannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 19 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah memperkukuh institusi keluarga dan sikap negatif masyarakat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Latihan 20 :
Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesulitan yang dihadapi oleh pembantu rumah dan impak terhadap pembantu rumah. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….