Friday, September 14, 2012


  PEPERIKSAAN  PERCUBAAN SPM TAHUN 2012 NEGERI SELANGOR :
BAHASA MELAYU KERTAS 2
SKEMA JAWAPAN


SOALAN 1
Rumusan

Pendahuluan                                                                                                                Markah
Petikan membincangkan/ merumuskan/ membincangkan/ menerangkan /
menyatakan/  menjelaskan      faktor/ punca     berlakunya pencemaran air  di negara ini.       2

Rumusan tentang  faktor/ punca     berlakunya pencemaran air  di negara ini.                         2

Petikan  membincangkan faktor/punca berlakunya pencemaran air.                                      1                                                                    

           
Isi tersurat [4 hingga 12 markah]
(Sebab-sebab berlakunya pencemaran air)
1. pembuangan sisa kumbahan (yang tidak sempurna – tiada = 0 markah)                             2
2. Aktiviti pertanian sama ada yang berskala kecil(1m) mahupun berskala besar(1m)             2
3. Pembukaan dan penerokaan tanah (yang tidak terkawal – tiada = 0 markah)                     2
4. Penggunaan racun serangga(1m) dan baja kimia(1m) dalam bidang pertanian                    2
5. Aktiviti penternakan juga menjadi masalah besar / Aktiviti penternakan haiwan /
    Aktiviti penternakan seperti penternakan ayam, lembu, kambing, dan babi (mana-
    mana dua contoh)                                                                                                            2

6. Sikap ambil mudah masyarakat yang membuang sampah ( terus ke dalam longkang
    dan sungai – tiada = 0 markah)                                                                                         2

7. Pengaliran dan pembuangan sisa perindustrian (secara tidak selamat – tiada 0 markah)      2

8. Kegiatan ekonomi manusia yang mementingkan keuntungan semata-mata                          2

9. Air buangan daripada kegiatan perniagaan (1m) dan industri (1m).                                    2

................................................................................................................................................
 Isi Tersirat [ 4 hingga 12 markah]
(usaha-usaha untuk mengatasi masalah pencemaran air  )

1. Kerajaan mempergiat kempen Cintai Sungai                                                                      2
2. Ibu bapa mendidik anak-anak agar menghargai suber air sejak mereka kecil lagi                2
3. Pihak berkuasa harus mengawal aktiviti penerokaan tanah dan pemusnahan                     
    hutan                                                                                                                                2

4. Pihak sekolah memberi penekanan terhadap kepentingan menguruskan pembuangan
    sampah dengan baik.                                                                                                        2

5. Peranan NGO mengadakan kempen Cintai Alam Sekitar secara berkala.                          2

6. Masyarakat  melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya ada aktiviti yang
    Melibatkan pencemaran alam sekitar                                                                                2


Kesimpulan
Kesimpulannya, masyarakat perlu menghargai sumber air yang ada  agar masalah               2
pencemaran air dapat dibendung.                                                 

 .....................................................................................................................................................

 Soalan 2: Pemahaman   
Soalan 2(a) :Petikan Umum                                                                       Markah
(i) Maksud rangkai semakin serius :                                             [Maksimum:2 markah]
  •   bertambah/ meningkat  teruk/kronik/kritikal = 2 markah
            *[semakin teruk/kronik/kritikal = 1 markah]  
              [meningkat serius = 0 markah]
           
                                               
(ii) Kesan-kesan yang akan timbul akibat pencemaran air:                                             
  • memberikan kesan kepada kehidupan akuatik dan keindahan alam
semula jadi   
  • isu seperti air yang berbau busuk dan tidak menyenangkan yang pernah
berlaku di Selangor dan Putrajaya
  • memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia akibat sisa buangan
industri yang mengandungi bahan keluli, bakteria, bahan-bahan organik
dan bukan organik yang tidak dirawat dengan betul
[terima mana-mana dua isi]                                                  [Maksimum:3 markah]


iii. Kekangan:                                                                                                                         
  • masyarakat yang mementingkan diri sendiri/ tidak ambil peduli tentang
keadaan sungai/ membuang sampah ke dalam sungai
  • tindakan tidak tegas pihak berkuasa terhadap pihak yang mengalirkan
sisa buangan ke sungai/ penguatkuasaan undang-undang yang lemah atau
longgar / tidak mengambil tindakan / kawasan di bawah penguatkuasaan
sungai yang terlalu luas – tidak mampu menguatkuasakan undang-undang
  • semangat mencintai alam sekitar semakin pudar dalam jiwa orang ramai
/ lebih mementingkan ekonomi dan keperluan hidup
[ terima mana-mana 3 isi ]                                                   [Maksimum:4 markah]

Soalan 2(b):  Petikan Cerpen                                                              Markah

(i)  Kejayaan :
·         Ajam, anaknya yang sulung membuka perniagaan pengangkutan bas
antarkota.                                                                                                   1
·         Bakar, seorang Sarjana Pertanian yang bekerja sebagai pengurus ladang
di sebuah estet kelapa sawit.                                                                       1
·         Melati, anaknya yang bernombor tiga. Dia seorang pensyarah di sebuah 
       Institut Pengajian Tinggi.                                                                            1

                                                                                                             [Mak:2 m]

 (ii) Tiga cadangan :
·         Penanaman semula pokok .
·         Membuat pengaduan kepada Jabatan Hutan.
·         Menjaga kebersihan hutan sebagai tempat rekreasi.
·         Melaporkan aktiviti penebangan hutan secara haram kepada pihak berkuasa.
·         Menyertai/menyokong kempen cintai alam sekitar yang dijalankan.
·         Menyertai kelab/ persatuan NGO cintai alam sekitar yang sedia ada.
·         Menubuhkan kelab/persatuan cintai alam sekitar.

                                                                                                     [Mak: 3 m]
                                                                                                           
(iii) Perwatakan dalam petikan:
·         Seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarga – contoh:
Bertanggungjawab membiayai perbelanjaan pendidikan anak-anaknya.      1+1
·         Seorang yang mementingkan pendidikan/ ilmu
contoh: Berjaya membesarkan anak-anak dengan pendidikan tinggi.
Anaknya yang sulung Ajam berjaya dalam bidang perniagaan
pengangkutan bas antarkota. Anaknya yang kedua, Bakar bekerja
sebagai pengurus ladang sebuah estet kelapa sawit. Anaknya yang
ketiga, Melati menjadi seorang pensyarah di sebuah IPT.                           1+1
·         Seorang yang mempunyai wang/kaya – 
     contoh: perniagaan pengangkutan bas  antarkota anaknya melalui 
      hasil daripada modal ribuan ringgit yang diberikan oleh bapa.                     1+1

Perwatakan dalam keseluruhan cerpen:
·         Seorang yang bersyukur dengan pembangunan – contoh: Pembangunan yang
telah dilakukan telah menyebabkan    anak-anaknya dapat menikmati kehidupan
 yang sempurna.                                                                                       1+1
·         Seorang yang mementingkan harta/materialistik – contoh: sanggup
memusnahkan hutan  semata-mata mahu mendapatkan wang yang banyak. 1+1
·         Seorang lelaki yang penyayang – contoh: Pak Tua membelai manja
seorang cucu lelakinya yang paling kecil dan sudah terlelap di lengannya.    1+1
·         Seorang yang mempunyai kesedaran – contoh: Kesal atas pencerobohan
hutan. Pak Tua kesal kerana ketika mudanya dia telah terlibat dengan
aktiviti pembalakan.                                                                                  1+1
                                                                            
                                                                                                        [Mak: 4 m]
Soalan 2(c) : Petikan Prosa Klasik                                               Markah

(i)     Maksud
·         terpesona yang amat sangat
                                                                                                    [Mak: 2 m]

(ii)      Tiga sebab Awang Sulung enggan menghadap Tuanku Nakhoda Tua:                                                                             
·         Nakhoda Tua pernah mengnyahkan Awang Sulung.
·         Awang Sulung mengatakan bahawa beliau anak sakai yang tidak layak datang menghadap.
·         Awang Sulung berkecil hati dengan Tuanku Nakhoda Tua.
                                                                                                     [Mak: 3 m]


(iii)    Dua cadangan:                       
·         menawarkan pangkat / kedudukan
·         menawarkan harta / wang
·         menawarkan diri untuk berkahwin dengan Awang Sulung
·         menawarkan sebuah negeri / tempat tinggal / istana
                                                                                                    [Mak: 3 m]


Soalan 2(d) : Puisi                                                                            

(i)         Latar tempat luar negara                                                                                        
·           Beirut, London, Washington, Australia, Afri               [Mak: 2 m ]

 (ii)  Cadangan [ 3 isi ]
·           Toleransi dalam kehidupan
·           Kerjasama dan saling membantu untuk menjayakan sesuatu
·           Menghormati hak dan kebebasan negara lain
·           Melalui sukan / kebudayaan / kesenian
·           Kempen kesedaran seduni                                         [Mak: 3 m]


 (iii)      Dua nilai : [ 2 isi ]
·         Nilai menghargai keindahan alam.
·         Nilai hormat- menghormati sesama manusia.
·         Nilai bertoleransi antara masyarakat.
·         Nilai bekerjasama dalam menjayakan sesuatu.

                                                                                                    [Mak: 4 m]

......................................................................................................................................................

 Jawapan 3(a)

 (i)        menggulai
-           memasak (daging, ikan dan lain-lain) yang berkuah / santan
(ii)        menumis
            memasak (lauk, sayuran, dll) dgn menggunakan minyak atau lemak: 
            hari itu dia hendak ~ ikan bilis sama petai;
             
(iii)       menggoreng
            -         memasak dalam kuali kering / minyak
(iv)       menyiang
            -           membersihkan ikan / daging
(v)        memotong
                -              memutuskan / mengerat sesuatu (ikan, pokok, tangan)
            -           potong / pintas jalan
            -           mengurangkan gaji
            -           menoreh getah

(vi)       mencantas
            -           memangkas / memancung hujung dahan@kepala
                                                                                                            [Mak: 6 m]
Jawapan 3(b)  

(i)         Menara Berkembar Petronas itu dari jauh sudah kelihatan.
            Menara Berkembar Petronas itu sudah kelihatan dari jauh.

(ii)        Pemandangan di Taman Negara sungguh indah.

(iii)       Saya mohon penjelasan yang lebih lanjut bagi memudahkan kita membuat perancangan.

                                                                                                            [Mak: 6 m]  

Jawapan 3(c)

            (i)         e-mail                                      -           e-mel

            (ii)        berkumunikasi                         -           berkomunikasi

            (iii)       antara bangsa                          -           antarabangsa

(iv)       memberi                                  -           memberikan

(v)        berapa                                      -           beberapa

(vi)       diguna                                     -           digunakan

                                                                                                [Mak: 6 m]

Jawapan 3(d)
   
i)                    rindukan                                  -           rindu akan
segan malu                              -           segan silu
ii)                  Adalah                                                -           Dengan ini
Awam                                     -           umum
iii)                memotong                               -           menyiang
memperbaik                             -           membaiki/membaikkan
                                                                                    [Mak: 6 m]
Jawapan 3(e)   Peribahasa

(i)         ibarat ketam mengajar anakna berjalan /
(ii)        seperti anjing dengan bayang-bayang /
(iii)       seperti pinang dibelah dua /
[Mak: 6 m]

...................................................................................................................................................................

Jawapan Soalan 4
1          Novel Papa..................... (akhirnya kau tewas jua!)
(a)        Latar tempat dan peristiwa
i.          Di rumah Jeffri di Kelana Jaya – Tempat Jeffri dan keluarganya serta Mak Cik Noraini pembantu rumah mereka tinggal dalam suasana yang harmoni.
ii.         Di Sekolah Menengah Seri Gading – Tempat Julia belajar dan tempat Intan Maliana menjadi guru Matematik.
iii.        Di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia – Tempat Intan Maliana melahirkan anak kembarnya dan dirawat semasa dia dalam keadaan koma.
iv.        Di Pusat Matrikulasi, Universiti Islam Antarabangsa (UIA) – Tempat Julia dan rakan rapatnya Rasylan meneruskan pengajian selepas tamat sekolah menengah.
v.         Di Restoran Starbucks Coffee di Mid Valley – Tempat Julia dan Rasylan berkunjung untuk minum dan di sinilah jugalah mereka terserempak dengan papa Julia minum bersama-sama dengan Aishah sebanyak dua kali.

(b)        3 teknik plot
i.          Pemerian 
Contohnya:  Petang itu cuaca sungguh nyaman.  Angin bertiup beralun lembut dan amat menyegarkan.  Dengan rambutku yang ikal dan panjang memcecah bahu dan diikat ekor kuda,  dengan berseluar panjang dan berkemeja T,  aku yang tadinya berbaring sebentar di atas tilam empuk bilikku turun dari tingkat atas menuju ke ruang dapur  di tingkat bawah.

ii.         Dialog 
Contohnya,  “Lia...,” sambil memegang tangan perempuan yang terbaring. ”Ini Aisyah, isteri abang, adik Lia juga!”  Lalu dia mencapai tangan Mak Cik Aisyah dan menghulurkan kapadanya.

iii.        Imbas Kembali 
Contohnya,  Mak Cik Noraini mengingati akan kisah papa Julia bertugas sebagai guru.

iv.        Suspens 
Contohnya, pembaca tertanya-tanya akan nasib yang akan menimpa Intan Maliana setelah doktor memaklumkan bahawa Intan Maliana perlu menjalani satu pembedahan kerana ada komplikasi terhadap kandungannya.

v.         Monolog Dalaman
Contohnya, Aku hanya memandang keluar tingkap kereta, ke  jalan raya dan melihat kereta yang banyak lalu lalang. Aku meletakkan diriku di tempat mama sekarang, apa yang bakal dirasainya kalau dia tahu semua ini?


1          Novel Konserto Terakhir
(a)        Latar tempat dan peristiwa
i)          Kebun Datuk Johari -Hilmi yang sedang mengerjakan kebun bunga telah ditegur oleh Datuk Johari dan hasil kerjanya dipuji oleh Doktor Nathan.
ii)         Rumah Datuk Johari (Bilik Datuk Johari) - Datin Salmah teringat akan kata-kata kakaknya mengenai rasa malu yang dibawa oleh Hilmi terhadap keluarganya.
iii)        Kebun Datuk Johari - Hilmi membunuh kumbang-kumbang yang merosakkan tanamannya dengan bantuan daripada Hayati.
iv)        Rumah Datuk Johari - Datin Salmah berpesan kepada Hilmi untuk menjaga rumah sepergian keluarga itu ke luar negara.
v)         Rumah Encik Bakar - Hilmi mula belajar muzik dengan Encik Bakar setelah diperkenalkan oleh Mamat.
vi)        Dewan Tunku Canselor, Universiti Malaya - Hayati menggantikan Hilmi di malam konsert Orkes Perdana RTM apabila Hilmi tidak muncul.
vii)       Hospital Besar - Pak Karim memberitahu rahsia mengenai Hilmi kepada Datuk Johari.
viii)      Rumah Datuk Johari - Datuk Johari meninggal sejurus mendengar berita kematian Hilmi


(b)        3 teknik plot
i.          Dialog 
Contohnya:     Dialog antara Hilmi dengan Datuk Johari:
                                                “ Terima kasih.”
                                                “ Kau suka ?”
                                                “ Lebih daripada suka. Saya memang suka berkebun”

ii.         Pemerian 
Contohnya:
Ada sebuah permaidani yang besar sedikit daripada sejadah terletak di atas lantai tepi katilnya. Lantainya dari papan berkilat. Ada juga almari besar yang ditampal di dinding. Ada meja solek, berserakan dengan barang-barang solekan beraneka jenis yang sudah dipakai.

iii.        Teknik imbas kembali
Contohnya:
Hilmi teringat kata-kata ayahnya sebelum dia ke Kuala Lumpur apabila dia mendapat layanan buruk daripada Datin Salmah.

            iv.        Teknik imbas muka
                                Contohnya:
En. Bakar yakin bahawa Hilmi akan menjadi seorang seniman terkenal / Hilmi membayangkan dia sedang berhadapan dengan para penonton dalam pertunjukannya.

            v.         Teknik monolog
                                Contohnya:
                                    Hilmi sering bermonolog sendirian sambil melayani perasaannya
                                    terhadap Hayati.


            vi.        Teknik monolog dalaman
                                Contohnya:
                                    Perbualan dalam diri Datin Salmah tentang hubungan Hayati
                                    dengan Hilmi.


            vii)       Teknik kejutan
                                Contohnya:
                                    Berita perkahwinan antara Hayati dengan Mohsin membuatkan
                                    Hilmi rasa terkilan. / Kemunculan Hayati secara mengejut
                                    menggantikan tempat Hilmi sebagai pemimpin orkestra. / Datuk
                                    Johari terkejut apabila mendapat tahu bahawa Hilmi ialah anak
                                    kandungnya.


            viii)      Teknik saspens
                                Contohnya:
Hilmi gelisah menanti dipanggil oleh Datin Salmah setelah merosakkan piano Hayati. / En. Bakar gelisah menunggu keputusan mesyuarat jawatankuasa Persatuan Pemain-pemain Muzik Nasional berkaitan tuduhan melanggar tatatertib persatuan itu. / Hilmi tidak muncul pada malam Pertunjukan Orkes Perdana kerana berada di hospital untuk rawatan kecemasan

            ***terima mana-mana jawapan yang sesuai dalam novel

NOTA: SEMUA JAWAPAN MERUPAKAN JAWAPAN DARIPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR, SAYA CUMA MEMASUKKAN SEMULA KE DALAM BLOG INI UNTUK KEMUDAHAN PELAJAR @ CALON SPM 2012.   


TAMAT
   

No comments: