Wednesday, September 7, 2011

LATIHAN TATABAHASA B. MELAYU TING. 5

LATIHAN 2.
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
i). dalam ii). mendalami
iii). terdalam. iv). pedalaman
v). pendalaman. Vi). mendalam.
( 6 markah.)

(b) Tukarkan ayat songsang di bawah kepada ayat susunan biasa.
i).membaca buku Ali di bawah pokok besar itu.
ii) memancing ikan di laut dalam, abang bersama-sama kawan-kawan.
iii) di perpustakaan awam, Zainab dan kawan-kawan membaca buku.
( 6 markah ).

( c ) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan keslahan-kesalahan itu dengan nenulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya
i).Semangat patriotisma generasi sebelum merdeka sangat tinggi bandingkan generasi hari ini.
ii). Zainab sering membantu kakaknya membuat kueh raya untuk berjual sebelum hari raya menjelang tiba.
iii). Harga gula pasir yang tidak manasabah telah naik oleh pengilang walaupun gula tersebut diproses di negara ini.
( 6 markah )

( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.Betulkan ayat tersebut dan nulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i). Air Terjun Niagara dikatakan air terjun paling tertinggi sekali di dunia menyebabkan -tempat tersebut menjadi tujuan pelancong dari seluruh dunia.
ii). Setiap petang sebelum pulang ke rumah ibu mendorong goreng pisang di gerai berhampiran pejabat tempat ibu bekerja.
iii). Kemeriahan Majlis Anugerah Cemerlang Pelajar sekolah kami telah berseri dengan paluan kompang sebaik sahaja kehadiran Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia.
( 6 markah ).

( e ) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.
(i). Berita tentang pergeseran dua orng artis itu memang diakui oleh rakan-rakan rapat mereka yang ditemu duga oleh wartawan.
(ii). Jiran saya menghalau anaknya yang menentang pendiriannya kerana dia berpegang teguh pada adapt yang diwarisinya daripada ayah dan ibunya.
(iii). Banyak pengalaman dan pengajaran yang diperolehnya semasa dia berkunjung ke beberapa buah negara Eropah baru-baru ini.
( 6 markah.)

No comments: