Thursday, September 8, 2011

LATIHAN TATABAHASA B.MELAYU TINNG 5

LATIHAN 4.
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)r
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
( i ). Objektif. (ii). subjektif.
(iii). konstruktif (iv). insentif
(v). efektif. (vi). negatif. ( 6 markah )

(b). Tukarkan ayat-ayat yang berikut menjadi ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya.
(i). Pokok bunga ros dan bunga matahari yang hidup subur itu ditanam oleh ibu Karim.
(ii). Lagu yang diminati ramai itu telah dicipta oleh komposer terkenal tanah air.
(iii). Rambut murid itu baru sahaja dipotong oleh guru disiplin.
(iv). Kata-kata yang kurang sopan itu telah dituturkan oleh orang itu.
(v). Wang yang banyak telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk membangunkan negara.
(vi). Jenayah ragut perlu ditangani dengan berkesan oleh pihak berkuasa.
( 6 markah.)
( c ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i). Kita berharap agar usahawan tulin akan diberikan peluang untuk pembuktian kemampuan masing-masing.
(ii). Kerajaan perlu menetap beberapa prosidur atau syarikat kepada pemaju projek yang mendapat kontrak daripada kerajaan.
(iii). Pihak polis perlu menyedia profail setiap pendatang asing yang masuk ke negara kita bagi menangani masalah jenayah.
( 6 markah.)
( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
(i). Perdana Menteri menekankan tentang peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan bidang awam bagi melancarkan pelaksanaan program pembangunan negara.
(ii). Pihak penganjur kejohanan itu akan membantutkan kemenangan beberapa peserta-peserta yang gagal dalam ujian dadah.
(iii). Kakak mengelap krim peembab di mukanya untuk mengelakkan masalah kekeringan kult yang dihadapinya.
( 6 markah )
( e ) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.
(i).Penduduk kampung itu hidup bekerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain.
(ii). Mutusamy menyimpan dendam yang teramat sangat terhadap Ramasamy kerana Ramasamy pernah mencuri wangnya.
(iii). Kanak-kanak tiga beradik itu tidak tahu hendak tinggal dengan siapa kerana ayah dan ibu mereka baru sahaja meninggal dunia kerana kemalangan. ( 6 markah.)

No comments: