Wednesday, September 7, 2011

LATIHAN TATABAHASA B. MELAYU TING. 5

LATIHAN 3
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
(i). bas kilang. (ii) kilang bas.
(iii). kertas bunga. (iv) bunga kertas.
(v) kasut getah. (vi) getah kasut.
( 6 markah )
(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.
(i). Kakak menyiram pokok bunga di halaman rumah setiap petang.
(ii). Ibu mengelap lantai rumah yang basah.
(iii). Muthu mencuci kereta ayahnya yang baru dibeli minggu lepas.
( 6 markah )
( c ) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan keslahan-kesalahan itu dengan nenulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya
(i). Cendikiawan dari seluruh Negara Asean berkumpul di Malaysia untuk bincang masalah pencemaran alam pada hari ini.
(ii). Calun angkasawan Malaysia yang terpilih menyertai angkasa Rusia ialah seorang wanita.
(iii). Baru-baru ini Jabatan Pertanian telah mencipta satu lagi proses tut durian untok menghasilkan buah yang banyak dan tahan penyakit.
( 6 markah.)
( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
( i ) Oleh kerana hujan lebat selama dua hari, air sungai itu melebihi ke kawasan bendang kami.
(ii). Adik berdiam diri apabila dinasihati oleh ayah kerana sedar kesalahannya bergaduh dengan anak jiran sebelah rumah.
(iii). Kakak menebang ranting-ranting di pokok bunga raya itu dengan menggunakan sebilah parang.
( 6 markah )

( e ) Isikan tempat kosong dalam ayat di bawah menggunakan peribahasa yang sesuai.
i). Walaupun sering bergaduh, kanak-kanak dua beradik itu akan berbaik semula,
seperti …………………………………………..
ii). Norhayati tidak suka berkawan dengan rakan-rakan sekelasnya, dia sering kelihatan
seorang diri sahaja, seperti ………………………………………………..
iii). Pak Rahman sering melarang anak-anak muda kampong itu berjudi, tetapi dia juga
turut berjudi apabila mempunyai banyak wang, dia seperti ……………………
( 6 markah )

No comments: