Monday, October 17, 2011

LATIHAN 29
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
i). rendang ii). rimbun.
iii). lebat iv). padat.
v). penuh vi). sesak.

( 6 markah )

(b) Tukarkan ayat cakap ajuk di bawah kepada ayat cakap pindah
i). “Tolong belikan ibu dua kilogram gula, sekilogram tepong gandum dan tiga kilogram minyak masak.” Kata Mak Limah kepada Zaidi.
ii). “ Masukkan kulit gula-gula itu ke dalam tong sampah” kata guru disiplin kepada Mutusamy.
iii). “ Jangan biarkan anak-anak anda bermain seorang diri di Taman Permainan” pesan ketua polis itu kepada ibu bapa.

( 6 markah )

(c) Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan. Betulkan kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan itu dan salin semula ayat tersebut,
Kementerian Pelajaran mengarahkan semua belajar mesti mematuhkan peraturan berpakaian semasa berada di sekolah. Pelajar lelaki mesti memakai baju berlengan pindek berwarna putih dan berseluaran panjang berwarna hijau gelap. Pelajar perempuan pula memakai baju kurong berwarna putih dan terkain biru muda.da

( 6 markah )

(d) Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. Betulkan kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa itu dan salin semula ayat tersebut,
Kementerian Pelajaran akan menadakan Persidangan Kelima Meja Bulat bagi mengumpul lebih banyak data sebelum membuat pemutusan bersangkutan dasar Pelajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Wee Ka Siong berkata, persidangkan itu akan mencakupi ahli akademik, professional pendidikan, persatuan ibu bapa dan guru serta pihak berkepentingan yang lain.

( 6 markah )

(e) Baca petikan di bawah dengan telii, kemudian kemukakan tiga peribahasa yang dapat dikaitkan dengan isi petikan tersebut.
Sudah banyak kali Mak Timah menasihati anaknya, Rizal supaya tidak merempit dengan kawan-kawannya tetapi tidak diendahkan oleh Rizal. Pada suatu malam Rizal terlibat dengan kemalangan jalan raya. Kakinya tepaksa dipotong, dia amat menyesal tetapi sudah terlambat. Mak Timah amat menyayangi anak tunggalnya itu, dia menjaga anaknya itu dengan penuh kasih sayang meskipun kecewa dengan sikap Rizal selama ini.

( 6 markah )

No comments: