Monday, October 17, 2011

LATIHAN TATABAHASA B. MELAYU SPM

LATIHAN 30
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
i). goreng ii). rebus.
iii). tanak iv) jerang.
v). bakar vi). kukus.
( 6 markah )

(b) Baca petikan di bawah, kemudian sambungkan ayat-ayat tersebut supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asalnya.
Malaysia berjaya mengeluarkan kereta nasional sendiri. Kereta itu dikeluarkan pada tahun 1985. Pada awalnya pengeluaran kereta itu mendapat keritikan yang hebat. Keritikan itu datangnya dari rakyat Malaysia sendiri. Setelah beberapa tahun pengeluaranya, Proton mendapat pujian dari masyarakat sekeliling. Proton juga mendapat pujian daripada rakyat luar Negara.

( 6 markah )

( c ) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan keslahan-kesalahan itu dengan nenulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya
i). Pasangan penyanyi itu di tangkap berkhaluat di sebuah rumah banglo di atas bukit.
ii). Polis berjaya memberkas pengedar dadah itu ketika penyerahkan bungkusan yang mengkandungi dadah kepada pembelinya di sebuah felda di negeri Perak.
iii). Semua buku rujukan tidak boleh di bawa keluar daripada perpustakaan.
( 6 markah )


( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.Betulkan ayat tersebut dan nulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i). Perjumpaan yang tidak disengajakan itu menyebabkan mereka berkenalan dan menjadi persahabatan yang akrab.
ii). Kejayaannya dalam pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia yang cemerlang itu menyebabkan dia di tawarkan belajar di luar negara.
iii). Pertengkaran bola sepak itu memperlihatkan kehebatan Ronaldino menjaringman gol.
( 6 markah )

(e) Isikan tempat kosong dalam petikan di bawah dengan peribahasa yang sesuai.

i). Dia seorang pelajar yang suka bercakap dan membuat bising di dalam kelas, dia seperti __________________________________.
ii). Kuntum seorang yang suka menasihatkan orang lain supaya tidk merokok tetapi dia sendiri merokok, Kuntum seperti ________________________________________________________
iii). Ramlan seorang yang suka dipuji, dia __________________________________________ .
( 6 markah

No comments: