Tuesday, October 25, 2011

LATIHAN TATABAHASA BM SPM

LATIHAN 27
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa.
(30 markah)
Jawab semua soalan.

(a).Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atu nama khas.
i). ketupat - ketuat.
ii) gegar - tegar.
iii) seram - geram.
(6 markah )

(b) Klasifikasikan ayat-ayat di bawah mengikut jenisnya.
i). “Cis, berani kau menderhaka kepada sultan……!”
ii). Tolong ambilkan saya buku itu.
iii). Kereta yang baru dibeli oleh Pak Uda itu berwarna merah.
iv). Di mana kamu membeli beg itu ?
v). Sila masuk ke teratak buruk saya ini.
vi). Setelah ditimpa kemalangan yang dahsyat itu barulah dia bertaubat dan mahu mengerjakan ibadah.
( 6 markah )

( c ) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan keslahan-kesalahan itu dengan nenulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i). Sambutan Hari Raya Aidil Adha di Taman Makmur dimeriahkan lagi dengan adanya majlis kurban iaitu penyembelihkan beberapa ekor lembu.
ii). Pemulangan Karim ke kampong ditunggu-tunggu oleh ibunya yang sudah tua itu.
iii). Semasa cuti sekolah yang baharu lalu kami melancung ke Pulau Tioman.
( 6 markah )

( d ). Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.
i) Katijah menonton basikalnya yang pumcit itu ke kedai Encik Latif.
ii). Apabila dahaga saya makan sebotol air yang membekalkan oleh ibu.
iii). Proses pedalaman sungai itu di lakukan oleh Jabatan Parit dan Saliran.
( 6 markah )

(e ) Bina ayat daripada peribahasa di bawah.
i). Seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing.
ii). Sekali air bah sekali pantai berubah.
iii). Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicicah.
( 6 markah )

No comments: